Disclaimer

Alle rechten voorbehouden.

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch
gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm, of op enige wijze zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Greenland natural bodycare.

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is het
niet geheel uitgesloten dat de geboden informatie, door welke oorzaak dan ook, niet
geheel juist is. Noch Greenland natural bodycare, noch de medewerkers aan deze website
persoonlijk, aanvaarden enige aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, voor enig
gevolg rechtstreeks of indirect voortvloeiend uit het gebruik ervan.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »